Certyfikaty

Gwarancją wysokiej jakości usług świadczonych przez AGROPEST Sp. z o.o.
jest posiadanie
Certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością:

ISO 9001:2001 i AQAP 2120:2003

w zakresie zabezpieczania zakładów przed szkodnikami sanitarnymi, magazynowymi, drobnoustrojami z uwzględnieniem wymagań HACCP
oraz w zakresie zwalczania szkodników magazynowych, sanitarnych i drobnoustrojów.

Firma AGROPEST Sp. z o.o. posiada również wszelkie dokumenty wymagane
przy fumigacji bromkiem metylu, wydane min. przez
Instytut Technologii Drewna

Jesteśmy odpowiedzialni za swoją działalność !

       Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt wprowadzony do obrotu oraz ubezpieczenie cywilne z prowadzonej działalności usług dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji i handlu.