Usługi

STRATEGIA ZWALCZANIA SZKODNIKÓW

Zwalczanie szkodników sanitarnych/magazynowych:

Dla każdego obsługiwanego przez nas Zakładu stworzony zostaje indywidualny program zwalczania szkodników. Określa on zasady wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych, mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren Firmy oraz do zasiedlenia jej budynków. Opracowując Plany zabezpieczeń przed szkodnikami bierzemy pod uwagę wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na pojawienie się szkodników na terenie należącym do Zleceniodawcy. Wdrażając program walki ze szkodnikami stosujemy przede wszystkim metody zintegrowane (IPM), które wymagają zaangażowania ze strony Zleceniodawcy. W perspektywie czasu są jednak najtańsze oraz najskuteczniejsze.

Są to:

  • działania profilaktyczne, zapobiegające inwazji oraz zagnieżdżeniu się szkodników w pomieszczeniach;
  • ciągły monitoring aktywności szkodników za pomocą wszelkich dostępnych na polskim rynku urządzeń;na terenie Zakładu utworzone zostają dwie strefy ochronne:
    • strefa zewnętrzna : odpowiednio zabezpieczone „karmniki deratyzacyjne” z trutką gryzoniobójczą rozmieszczone przy ogrodzeniu Zakładu oraz dookoła budynków.
    • strefa wewnętrzna : urządzenia monitorująco-wychwytujące rozmieszczone w wytypowanych pomieszczeniach Zakładu.
  • działania interwencyjne – eliminujące szkodniki za pomocą środków i metod, które nie spowodują skażenia produktów i terenu Zakładu stosowanymi substancjami biobójczymi;
  • Udzielanie porad i wskazówek odnośnie właściwego przechowywania surowców, produktów i odpadów produkcyjnych, aby nie dostarczały pożywienia, wody i kryjówek dla szkodników;

Jesteśmy w stanie dostosować się do wszystkich wymogów oraz systemów wdrożonych w obsługiwanym Zakładzie. Wszelkie działania podejmowane przez naszą firmę są zgodne z indywidualnymi dla każdego Zakładu wymogami systemów HACCP, GHP, GMP.

Fumigacja magazynów, silosów, młynów.

Zajmujemy się zwalczaniem szkodników zbożowych i mącznych takich jak np.: wołek zbożowy, trojszyk, mklik, rozkruszek.
Fumigacja wykonywana jest przy pomocy środków działających w formie gazowej. Zabiegi takie mogą być wykonywane jedynie przez wyspecjalizowane ekipy i w magazynach , gdzie są spełnione określone wymagania techniczne budynku jak szczelność, możliwość wietrzenia, bezpieczeństwo przeciwpożarowe.